Ο Ο.Φ.Ι. αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του και τις ανάγκες των μελών του.

 Ημερίδες με θέματα σχετικά με το άλογο όπως - διατροφή, υγιεινή, σταυλισμός κ.α.

Οργάνωση ιππικών δραστηριοτήτων

                Μαθήματα ιππασίας

                Πολιτιστικές εκδηλώσεις   
 
                                              
Ιππικές δραστηριότητες στο Νομό Ιωαννίνων