Ο Όμιλος Φιλίππων Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2007 και έχει τη νομική μορφή Αθλητικού Σωματείου.

  Η ανάπτυξη του Φιλίππου πνεύματος.

  Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ όλων των φιλίππων ώστε να αντιμετωπίζονται ευκολότερα τα καθημερινά    προβλήματα.

  Η διευκόλυνση των μελών αλλά και όσων ασχολούνται με το άλογο.

  Η δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων για τον σταυλισμό αλόγων.

  Η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, κατάλληλα εξοπλισμένων για την άθληση των ενδιαφερομένων.

  Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

  Η διοργάνωση περιπάτων ελεύθερης ιππασίας.

  Η διοργάνωση συναντήσεων με άλλους ομίλους της Ελλάδος.

  Η εκμάθηση των κανόνων ιππασίας και της ασφαλούς ίππευσης.

  Η ανάπτυξη της αθλητικής ιππασίας.

  Η βελτίωση της διαβίωσης των αλόγων και η διαμόρφωση κανόνων ορθής συμπεριφοράς και διαχείρισης αυτών.

     Η συμβολή στη διατήρηση παραδοσιακών